Vi vidste på forhånd, at man kan rense sit spildevand v.h.a. et rodzoneanlæg, og det fangede så vores interesse yderligere, da huset nu - efter en gevaldig brainstorming - hedder Rodzonen. Blot viste det sig, at i vores have, var det nok at skyde gråspurve med kanoner, i og med, at vor mængde af spildevand er for lille til, at det kan betale sig. Et rodzoneanlæg, er et biologisk renseanlæg! Ved mekanisk rensning får man kun fjernet det, der indfanges i det pågældende filter (større eller mindre masker i nettet), men aldrig det, der er opløst i vandet. Ideen med et Rodzoneanlæg; går i store træk ud på at få planter til at optage de uønskede stoffer, som er ophobet i jorden eller det spildevand, som man ønsker at rense! - eller at få mikrober til at nedbryde organiske spildstoffer til uorganisk materiale. Der kan således være flere årsager til at skabe et rodzoneanlæg, men fælles må stå ideen om at søge at fastholde eller genoprette et naturligt afballanceret kredsløb! Eventuelt interesserede henvises til fagbiblioteket nr.69.85 I stedet købte vi ekstra vandtønder, hvor vi så opsamler regnvand! Og med de mængder regn, der kommer her i Danmark er stort set alt vort vandforbrug til havevanding gratis.

Tagrørsplanter til rodzoneanlæg og slam-mineraliserings anlæg.
Opdateret d. 14.9.2001